Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46049
Title: Dự báo tác động của việc đưa thuế bảo vệ môi trường vào giá xăng dầu
Authors: Bùi, Trinh
Nguyễn, Việt Phong
Tô, Trung Thành
Keywords: Thuế bảo vệ môi trường
Giá xăng dầu
Dự báo tác động
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 1 .- Tr.33-36
Abstract: Để đánh giá tác động từ sự thay đổi các nhân tố của giá trị tăng thêm, như: tăng lương, thuế..., mô hình Leontief thường được áp dụng. Trong nghiên cứu này, nhóm tác giả cố gắng đánh giá tác động về sự tăng giá của những sản phẩm mang tính độc quyền, đó là xăng dầu. Những nhân tố này nằm trong ma trận chi phí trung gian, tức là nằm trong biến nội sinh; như vậy khó có thể tính toán qua nguyên lý thông thường khi các nhân tố ngoại sinh thay đổi. Vì vậy, nhóm tác giả sử dụng cấu trúc Bảng cân đối liên ngành năm 2016 để ước lượng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46049
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.68 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.111.130


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.