Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46064
Nhan đề: Vị trí Ga C9 trong cơ hội phát triển Hà Nội hiện đại, bền vững
Tác giả: Trần, Huy Ánh
Từ khoá: Ga C9
Hà Nội
Phát triển bền vững
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.35-37
Tóm tắt: Đã có nhiều ý kiến về đặt ga C9 sát Hồ Gươm. Riêng nội dung liên quan đến bảo vệ di sản sẽ do các cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định. Chúng tôi tập trung thảo luận ví trí đặt ga C9 sát Hồ Gươm có những tác dụng bất lợi gì và đề xuất giải pháp tối ưu hơn để đạt lợi ích tối đa trong tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị (ĐSĐT) nói riêng và hướng tới tương lai phát triển bền vững Hà Nội.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46064
ISSN: 0868-3768
Bộ sưu tập: Kiến trúc Việt Nam

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.25.51


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.