Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46064
Title: Vị trí Ga C9 trong cơ hội phát triển Hà Nội hiện đại, bền vững
Authors: Trần, Huy Ánh
Keywords: Ga C9
Hà Nội
Phát triển bền vững
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc Việt Nam;Số 222 .- Tr.35-37
Abstract: Đã có nhiều ý kiến về đặt ga C9 sát Hồ Gươm. Riêng nội dung liên quan đến bảo vệ di sản sẽ do các cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định. Chúng tôi tập trung thảo luận ví trí đặt ga C9 sát Hồ Gươm có những tác dụng bất lợi gì và đề xuất giải pháp tối ưu hơn để đạt lợi ích tối đa trong tổng thể mạng lưới đường sắt đô thị (ĐSĐT) nói riêng và hướng tới tương lai phát triển bền vững Hà Nội.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46064
ISSN: 0868-3768
Appears in Collections:Kiến trúc Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.78.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.