Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46100
Title: Dấu ấn riêng của Tết Huế
Authors: Nguyễn, Văn Toàn
Keywords: Dấu ấn riêng của Tết Huế
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Người Xây dựng;Số 01+02 .- Tr.86-87
Abstract: Là vùng đất Kinh kỳ, Huế từng tồn tại song song hai loại hình Tết Nguyên Đán. Đó là Tết dân gian của những người dân sống bên ngoài Hoàng thành Huế và Tết Cung đình của vua chúa triều Nguyễn. Do đó, Tết Huế vừa mang đậm bản sắc của ngày Tết cổ truyền dân tộc, vừa mang dấu ấn riêng của văn hóa Huế, con người Huế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46100
ISSN: 0866-8531
Appears in Collections:Người Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
961.66 kBAdobe PDF
Your IP: 44.220.62.183


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.