Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46118
Title: Phát triển kinh tế - xã hội vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ đến năm 2020 và định hướng đến 2030
Authors: Trần, Văn Thành
Keywords: Phát triển kinh tế - xã hội
Vùng Kinh tế Trọng điểm Bắc Bộ
Định hướng đến 2030
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.26-29
Abstract: Sau hơn 20 năm thành lập, vùng Kinh tế Trọng điểm (KTTĐ) Bắc Bộ đã đạt được nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội, dần khẳng định được vị trí đầu tàu trong tăng trưởng của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh đó, vẫn còn khá nhiều bất cập, tăng trưởng kinh tế của Vùng có xu hướng chậm lại, thiêu tính bền vững, thu nhập bình quân đầu người vẫn còn thấp hơn nhiều so với vùng KTTĐ phía Nam, cơ cấu kinh tế chuyển dịch chậm, chưa đạt mục tiêu đề ra. Hiện trạng này đòi hỏi những định hưởng phù hợp, cùng những giải pháp cần thiết để Vùng xứng đáng là đầu tàu tăng trưởng của cả nước.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46118
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 52.205.167.104


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.