Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46134
Nhan đề: Du lịch có trách nhiệm - kinh nghiệm quốc tế và đề xuất với Việt Nam
Tác giả: Đào, Minh Ngọc
Phạm, Trương Hoàng
Nguyễn, Thị Mỹ Hạnh
Từ khoá: Du lịch có trách nhiệm
Kinh nghiệm quốc tế
Đề xuất với Việt Nam
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 2 .- Tr.36-39
Tóm tắt: Mặc dù đã trở thành ngành kinh tế mang lại nhiều lợi ích cho sự phát triển của quốc gia, nhưng du lịch Việt Nam cũng đang phải đối mặt với không ít các vấn đề về tăng trưởng, ô nhiễm môi trường và những ảnh hưởng tiêu cực của phát triển du lịch tới văn hóa, xã hội. Trong bối cảnh đó, phát triển du lịch có trách nhiệm được xem là nguyên tắc mang tính chiến lược và là phương thức cơ bản để đảm bảo các lợi ích dài hạn, bền vững cho ngành du lịch quốc gia. Trong bài viết này, các tác giả đề cập đến 3 trường hợp khác nhau của các quốc gia trong phát triển du lịch có trách nhiệm, từ đó rút ra những gợi ý cho Việt Nam.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46134
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.86 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.72.122


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.