Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46157
Title: XÂY DỰNG GIẢI PHÁP TÍCH HỢP DỮ LIỆU CHO HỆ THỐNG QUẢN LÝ CỦA MỘT TRUNG TÂM ĐÀO TẠO
Authors: Lưu, Tiến Đạo
Lê, Nguyễn Đức Duy
Keywords: KHOA HỌC MÁY TÍNH
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Hiện nay, dữ liệu của các công ty, trung tâm đào tạo ngày càng lớn. Điều này dẫn đến việc các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống không đảm bảo đáp ứng các nhu cầu quản lý dữ liệu lúc này. Các hệ quản trị cơ sở dữ liệu truyền thống không thể kết nối lẫn nhau làm cho việc truy xuất, nghiên cứu rất khó khăn. Do đó nhu cầu về lưu trữ và truy xuất dữ liệu lớn ngày càng phát triển thúc đẩy việc tạo ra một hệ sinh thái để lưu trữ, tích hợp nhiều công cụ hỗ trợ là rất cần thiết. Hệ sinh thái Hadoop đã và đang được phát triển để giúp quản lý, kết nối và truy xuất các dữ liệu được lưu trữ tại các hệ quản trị cơ sở truyền thống. Hadoop tích hợp nhiều bộ công cụ nạp dữ liệu, bộ lưu trữ dữ liệu cùng với bộ phân tích dữ liệu thông minh như Apache Impala và Apache Hive. Bài luận văn này đã đưa ra được giải pháp tập trung dữ liệu có cấu trúc đang bị manh mún của trung tâm đào tạo. Trong giải pháp này Apache Hive được chọn bộ phân tích dữ liệu thông minh tốt nhất.
Description: 45 Tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46157
Appears in Collections:Khoa Công nghệ Thông tin & Truyền thông

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.134.157


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.