Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46233
Nhan đề: Quản lý môi trường nước trong nuôi trồng thủy sản ven biển tại các hộ nông dân huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình
Tác giả: Nguyễn, Thị Hải Ninh
Nguyễn, Ngọc Mai
Đào, Hồng Vân
Nguyễn, Mậu Minh Duy
Từ khoá: Quản lý môi trường nước
Nuôi trồng thủy sản
Hộ nông dân
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 3 .- Tr.44-48
Tóm tắt: Kết quả nghiên cứu từ 80 hộ nuôi trồng thủy sản ven biển huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn tới ô nhiễm môi trường nước ao nuôi bởi tồn dư hóa chất, thuốc kháng sinh trong các ao nuôi là do không có hệ thống thoát nước thải hợp lý. Để khắc phục những nguyên nhân này, nghiên cứu đề xuất 4 biện pháp, bao gồm: Lựa chọn vị trí ao nuôi cấp thoát nước thuận tiện; Xử lý đáy ao: Xử lý nước trong ao; và Thay nước ao nuôi.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46233
ISSN: 0866-7120
Bộ sưu tập: Kinh tế và Dự báo

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.08 MBAdobe PDF
Your IP: 100.28.0.143


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.