Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46275
Title: Thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển ngành trồng trọt tỉnh Thái Bình
Authors: Nguyễn, Thị Thúy
Keywords: Doanh nghiệp
Nông dân
Ngành trồng trọt
Thái Bình
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Kinh tế và Dự báo;Số 3 .- Tr.66-69
Abstract: Bài nghiên cứu sử dụng số liệu khảo sát 500 hộ nông dân tại 3 huyện: Kiến Xương, Vữ Thư, Đông Hưng của tỉnh Thái Bình trong thời gian từ tháng 10-11/2018 nhằm đánh giá thực trạng liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong phát triển ngành trồng trọt ở tỉnh Thái Bình. Kết quả nghiên cứu cho thấy, sự liên kết giữa doanh nghiệp và nông dân trong ngành trồng trọt trên địa bàn 3 huyện còn nhiều vấn đề, như: tốc độ tăng trưởng nông nghiệp, thủy sản tuy cao, song chưa bền vững; sản xuất hàng hóa đã được hình thành, nhưng còn ở trình độ thấp...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46275
ISSN: 0866-7120
Appears in Collections:Kinh tế và Dự báo

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.39 MBAdobe PDF
Your IP: 3.235.174.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.