Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46315
Title: Nghiên cứu chế tạo bê tông cường độ siêu cao với hệ cốt liệu mịn
Authors: Lê, Minh Sơn
Trần, Bá Việt
Keywords: Bê tông
Hệ cốt liệu mịn
Cường độ siêu cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 04 .- Tr.62-66
Abstract: Đề tài đã nghiên cứu ra cấp phối bê tông đạt được mác siêu cao 110 MPa như sau: chất kết dính xi-măng đa dụng lượng dùng 1000 kg cốt cát nghiền mịn 280 kg, phụ gia Silica fume hoạt tính cao với lượng dùng 249,6 kg, cốt liệu cát trắng lượng dùng 360 kg, phụ gia siêu dẻo 37,5 lít. Ngoài ra theo kết quả thí nghiệm ta thấy có các tính chất của xi măng như sau: Cường độ uốn và nén mẫu tăng khi cho tăng hàm lượng phụ gia hóa học, lượng nước tiêu chuẩn giảm nhiều, thời gian bắt đầu ninh kết và kết thúc ninh kết kéo dài hơn so với mẫu chuẩn, độ dẻo của mẫu chứa các phụ gia nhỏ hơn so với mẫu trắng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46315
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 44.201.94.236


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.