Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46328
Title: Bê tông cường độ cao để xây dựng các công trình ở Việt Nam phục vụ phát triển bền vững
Authors: Phạm, Hữu Hanh
Hồ, Trọng Mạnh
Keywords: Xây dựng
Công trình
Việt Nam
Bê tông cường độ cao
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 05 .- Tr.68-72
Abstract: Việt Nam với trên 3000 km bờ biển và rất nhiều các đảo lớn nhỏ khác nhau. Vì thế việc khai thác thế mạnh này để xây dựng và bảo vệ đất nước là chiến lược quan trọng của quốc gia. Trong đó, bê tông là vật liệu phổ biến nhất để xây dựng các công trình biển. Tuy nhiên, các công trình bằng bê tông được xây dựng ở vùng biển Việt Nam thường bị phá hoại rất nhanh. Bài viết này đưa ra phương pháp chế tạo bê tông cường độ cao (Rn từ 55MPa) sử dụng đến 50% tro bay (so với khối lượng xi măng) để dùng cho công trình biển ở Việt Nam. Sử dụng loại bê tông này làm tăng tuổi thọ cho các công trình mà còn giảm phế thải công nghiệp. Điều đó, đưa lại hiệu quả tổng hợp cả về kinh tế, kỹ thuật và môi trường phục vụ cho phát triển xây dựng bền vững – xu hướng tất yếu của thời đại chúng ta.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46328
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.75 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.239.91


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.