Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46356
Title: Năm du lịch quốc gia 2021 Hoa Lư, Ninh Bình: Động lực, cơ hội cho ngành du lịch khôi phục, phát triển mạnh mẽ trở lại
Authors: Phạm, Quang Ngọc
Keywords: Du lịch
Quốc gia
Hoa Lư
Ninh Bình
Động lực
Cơ hội
Du lịch
Phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.04-05
Abstract: Tỉnh ninh bình cố nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú, da dạng, cùng với bề dày truyền thống lịch sử, văn hóa với cố đô Hoa Lư trên 1.000 năm tuổi gắn với 3 triều đại Đinh - Tiền Lê - Lý. Toàn tỉnh có 1.821 di tích lịch sử văn hóa, trong đó có 3 di tích quốc gia đặc biệt, 1 di sản hỗn hợp văn hóa và thiên nhiên thế giới. Đây chính là nguồn lực và điều kiện quan trọng để Ninh Bình phát triển du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46356
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
892.05 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.