Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46371
Title: Cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 - động lực mới cho ngành kiến trúc
Authors: Nguyễn, Anh Tuấn
Trần, Anh Tuấn
Keywords: Cách mạng công nghiệp 4.0
Động lực
Kiến trúc
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 02 .- Tr.68-75
Abstract: Kiến trúc là một nghề rất phong phú và đa dạng vì nó cho phép KTS tự mở ra cho mình rất nhiều con đường sự nghiệp độc đáo. Có nhiều thị trường, dịch vụ và lĩnh vực chuyên môn khác nhau để xác định lối đi cho niềm đam mê của một KTS. Loài người đang phải trải qua đại dịch Covid-19, tác động nặng nề hầu hết mọi lĩnh vực đời sống thậm chí thay đổi cách thức chúng ta sinh hoạt và làm việc. Trong bối cảnh này một lần nữa, chúng ta sẽ phải suy nghĩ lại về cách thức thiết kế, nghiên cứu, việc đầu tư phát triển, mở rộng trong các lĩnh vực mới tiềm năng.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46371
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.94 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.13.53


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.