Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46402
Title: Ngân hàng đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2019 thế nào?
Authors: Linh Đan
Keywords: Ngân hàng
Lợi nhuận
Mục tiêu
Năm 2019
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 03 .- Tr.46-47
Abstract: Đến thời điểm hiện tại,một số ngân hàng đã thông báo thời điểm chốt danh sách cổ đông để tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019. Mặc dù các chỉ tiêu kinh doanh cuối cùng chưa được thông báo, song có khả năng nhiều ngân hàng cũng đã hé lộ thông tin về kế hoạch, mục tiêu kinh doanh và lợi nhuận năm nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46402
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
937.35 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.59.38


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.