Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46404
Title: Vicem "nôi" đổi mới sáng tạo của ngành Xi măng
Authors: Thảo Nguyên
Keywords: Vicem
Nôi
Đổi mới
Sáng tạo
Xi măng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Xây dựng Việt Nam;Số 02 .- Tr.100-103
Abstract: Định hướng phát triển của tổng công ty xi măng Việt Nam (VICEM) là một trong những doanh nghiệp đi đầu trong ngành xi măng chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn đã được ban lãnh đạo VICEM quyết tâm thực hiện.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46404
ISSN: 2734-9888
Appears in Collections:Xây dựng Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.42 MBAdobe PDF
Your IP: 18.232.31.255


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.