Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46435
Title: Thiết kế thành phần bê tông cường độ rất cao dựa trên cơ sở tối ưu hóa thành hạt
Authors: Lưu, Văn Sáng
Phạm, Hữu Hanh
Nguyễn, Văn Tuấn
Keywords: Bê tông VHSC
Thành phần hạt
Phương pháp De Larrard
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Vật liệu Xây dựng;Số 03 .- Tr.64-71
Abstract: Bê tông cường độ rất cao VHSC (cường độ nén 100-150 MPa) đã và đang được nghiên cứu trên thế giới với ưu điểm vượt trội là cường độ rất cao, tính công tác tốt, bền với môi trường sử dụng và tính thẩm mỹ cao. Hiện loại bê tông này đang được ứng dụng rộng rãi trên thế giới trong xây dựng nhà siêu cao tầng, cầu nhịp lớn… Tuy nhiên hiện nay chưa có hiệp hội hay tổ chức đưa ra phương pháp thiết kế thành phần bê tông này. Xuất phát từ cơ sở nâng cao cường độ bê tông dựa trên cấu trúc đặc chắc của bê tông, vấn đề thiết kế thành phần hạt được đặt ra. Bài báo này trình bày những kết quả nghiên cứu sử dụng phương pháp thiết kế thành phần hạt để thiết kế thành phần bê tông VHSC. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng phương pháp thiết kế thành phần hạt của De Larrard có thể chế tạo được bê tông có cường độ nén > 100 MPa và độ chảy hỗn hợp bê tông lớn hơn 600 mm.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46435
ISSN: 1859-3011
Appears in Collections:Vật liệu Xây dựng

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.26 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.204.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.