Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46450
Title: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh tại khách sạn Đoàn 30
Authors: Ngô, Mỹ Trân
Lê, Trung Tín
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh của khách sạn Đoàn 30 trong giai đoạn 2017-2019 từ đó đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh trong thời gian tới
Description: 90 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46450
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.11 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.16.210


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.