Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4645
Title: Rèn luyện kĩ năng sử dụng bản đồ cho sinh viên ngành Giáo dục công dân - Địa, Trường Cao đẳng Sơn La
Authors: Nguyễn, Thị Thanh Hải
Keywords: Bản đồ
Giảng dạy
Học tập
Trường Cao đẳng Sơn La
Địa lý
Giáo dục công dân
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Giáo dục;Số 430 .- Tr.57-60
Abstract: Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu về tình hình sử dụng bản đồ (BĐ) trong giảng dạy và học tập chuyên ngành Địa lí của sinh viên (SV) ngành Giáo dục công dân (GDCD) - Địa, Trường Cao đẳng Sơn La; đề cập những thuận lợi và khó khăn, nhu cầu cụ thể mà giảng viên (GV) và SV cần nhất trong việc sử dụng BĐ để dạy và học trong chương trình đào tạo giáo viên Địa lí trung học cơ sở (THCS). Trên cơ sở đó chỉ ra một số vấn đề liên quan đến việc rèn kĩ năng sử dụng BĐ cho SV ngành Địa lí, Trường CĐ Sơn La nhằm tạo điều kiện cho SV tích lũy những kĩ năng cơ bản, cần thiết về sử dụng, khai thác tri thức trong BĐ để phục vụ cho học tập, nghiên cứu và phục vụ hoạt động giảng dạy môn Địa lí sau này ở trường THCS.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4645
ISSN: 2354-0753
Appears in Collections:Giáo dục

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_332.08 kBAdobe PDFView/Open
Your IP: 3.237.32.15


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.