Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46497
Title: 40 năm tạp chí du lịch khẳng định vai trò cơ quan ngôn luận ngành Du lịch
Keywords: Du lịch
Khẳng định
Vai trò
Ngôn luận
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.28-30
Abstract: Tạp chí du lịch chính thức có mặt trong làng báo Việt Nam từ ngày 9/1/1981, với tên gọi ban đầu là tập san du lịch. Từ đó đến nay, tạp chí du lịch đã trải qua hành trình dài 40 năm với những chặng đường đáng nhớ, không ngừng khẳng định vai trò là cơ quan ngôn luận chính thống của tổng cục du lịch, thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, quảng bá du lịch Việt Nam và nghiên cứu lý luận nghiệp vụ chuyên sâu về du lịch.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46497
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.14 MBAdobe PDF
Your IP: 34.239.148.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.