Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46499
Title: Hà Nội phát triển du lịch cơ bản thành ngành kính tế mũi nhọn
Authors: Trần, Trung Hiếu
Keywords: Hà Nội
Phát triển
Du lịch
Cơ bản
Kinh tế
Mũi nhọn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.31-33
Abstract: Là trung tâm chính trị, văn hóa, kinh tế, giáo dục, khoa học của cả nước, thủ đô Hà Nội là một trong hai cửa ngõ chính tổ chức đón khách du lịch trong nước và quốc tế, là trung tâm du lịch của khu vực phía bắc, cầu nối giữa du lịch các tỉnh vùng Bắc bộ với du lịch cả nước, giữa du lịch Việt Nam với khu vực và quốc tế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46499
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.31 MBAdobe PDF
Your IP: 44.200.168.16


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.