Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46502
Title: Quảng Ninh chuyển đổi phương thức phát triển du lịch từ chiều rộng sang chiều sâu
Authors: Phạm, Ngọc Thủy
Keywords: Quảng Ninh
Phương thức
Phát triển
Du lịch
Chiều rộng
Chiều sâu
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.34-35
Abstract: Trũng giai đoạn 2015-2020, du lịch Quảng Ninh đã có những bước chạy thần Tốc cán đích thành công các mục tiêu của nghị quyết Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh khóa XIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Mặc dù năm 2020 du lịch Quảng Ninh cũng như cả nước bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi đại dịch covid-19, song tổng số khách du lịch 5 năm ước đạt 53 triệu lượt (trong đó khách quốc tế đạt 19,3 triệu lượt), tăng bình quân 1,7%/ năm; khách nội địa tăng bình quân 9,5%/năm; doanh thu du lịch tăng bình quân 11,9%/năm; du lịch đóng góp khoảng 7,1% tổng thu ngân sách nội địa (giai đoạn 2011 - 2015 chiếm 5,1%); nguồn nhân lực Quảng Ninh ở khu vực dịch vụ, du lịch tăng từ 36,7% (năm 2015) lên 41,9% (năm 2020).
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46502
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
764.94 kBAdobe PDF
Your IP: 18.232.179.37


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.