Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46503
Title: Quảng Nam hướng đến phát triển du lịch bền vững
Authors: Nguyễn, Thanh Hồng
Keywords: Quảng Nam
Phát triển
Du lịch
Bền vững
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.36-37
Abstract: Quảng Nam là tỉnh nằm ở trung độ của cả nước, có hệ thống giao thông thuận lợi với đường sắt Bắc - Nam, quốc lộ 1a, đường cao tốc, đường hàng hải quốc tế đều đi ngang qua tỉnh, đường hàng không với sân bay Đà Nẵng ở phía bắc và sân bay Chu Lai ở phía nam, cửa khẩu trên bộ Nam Giang. Phát triển mô hình du lịch xanh, bền vững, thân thiện với môi trường, tạo sản phẩm mới đột phá, phát huy giá trị di sản là định hướng lấy lại đà tăng trưởng của du lịch Quảng Nam.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46503
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
816.92 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.