Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46507
Title: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô – thành phố Cần Thơ
Authors: Vũ, Xuân Nam
Trần, Huỳnh Nhi
Keywords: Tài chính - Ngân hàng
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Tây Đô – Thành Phố Cần Thơ giai đoạn năm 2017 – 6 tháng đầu năm 2020, từ đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Đô.
Description: 59 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46507
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 75.101.211.110


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.