Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46507
Nhan đề: Giải pháp tăng cường công tác huy động vốn đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam chi nhánh Tây Đô – thành phố Cần Thơ
Tác giả: Vũ, Xuân Nam
Trần, Huỳnh Nhi
Từ khoá: Tài chính - Ngân hàng
Năm xuất bản: 2021
Nhà xuất bản: Trường Đại học Cần Thơ
Tóm tắt: Phân tích hoạt động huy động vốn tại Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Việt Nam Chi nhánh Tây Đô – Thành Phố Cần Thơ giai đoạn năm 2017 – 6 tháng đầu năm 2020, từ đó đề xuất giải pháp nhằm góp phần nâng cao khả năng huy động vốn tại Ngân hàng BIDV - Chi nhánh Tây Đô.
Mô tả: 59 tr
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46507
Bộ sưu tập: Khoa Kinh tế

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
1.29 MBAdobe PDF
Your IP: 52.91.0.112


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.