Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46508
Title: Sơn La xây dựng sản phẩm đặc thù, tạo bước đột phá phát triển du lịch
Authors: Hoàng, Ngân Hoàn
Keywords: Sơn La
Xây dựng
Sản phẩm
Đặc thù
Đột phá
Phát triển
Du lịch
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.40-41
Abstract: Năm 2020, trước tác động của dịch covid-19, hoạt động du lịch tỉnh Sơn La sụt giảm mạnh, tổng lượt khách chỉ đạt 1,718 triệu lượt, đạt 67% kế hoạch; doanh thu du lịch đạt 1.245 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch... Để từng bước phục hồi và thúc đẩy du lịch sau đại dịch, hiện Sơn La đang nỗ lực đề xuất xây dựng cơ chế chính sách, thu hút đầu tư, hoàn thiện hạ tầng, phát triển nguồn nhân lực, xây dựng sản phẩm du lịch đặc thù, xúc tiến quảng bá, liên kết phát triển du lịch nội địa...
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46508
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
828.89 kBAdobe PDF
Your IP: 3.238.180.174


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.