Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46509
Title: Hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng Container đường biển tại công ty trách nhiệm hữu hạn Greek Fire
Authors: Võ, Văn Dứt
Mai, Kim Thanh
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Tìm hiểu thực tế quy trình giao nhận hàng hóa nhập khẩu bằng container đường biển tại công ty TNHH Greek Fire để nhận định ưu điểm cũng như hạn chế trong công tác giao nhận tại công ty. Từ đó, đề xuất giải pháp nhằm hoàn thiện nghiệp vụ giao nhận tại công ty.
Description: 62 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46509
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
1.13 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.