Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46512
Title: Các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ ở xã Vĩnh Trung huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang
Authors: Phạm, Lê Thông
Nguyễn, Thị Ngọc Hân
Keywords: Kinh tế nông nghiệp
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn xã Vĩnh Trung thuộc huyện Vị Thủy tỉnh Hậu Giang, từ đó đề ra các giải pháp phù hợp nhằm nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân.
Description: 54 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46512
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
812.51 kBAdobe PDF
Your IP: 34.239.152.207


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.