Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46523
Title: Phát triển du lịch cộng đồng gắn với sản phẩm nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
Authors: Nguyễn, Hồng Hải
Keywords: Phát triển
Du lịch
Cộng đồng
Sản phẩm
Nông nghiệp
Xây dựng
Nông thôn
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.41-42
Abstract: Năm 2020, tình hình dịch covid-19 diễn biến phức tạp gây ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội, trong đó ngành du lịch được xem là thiệt hại nặng nhất. Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các biện pháp phòng chống dịch được thực hiện nghiêm, đảm bảo an toàn cho cộng đồng; đặc biệt, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ, du lịch, cơ sở lưu trú, người dân nhận thức tốt vấn đề này, do đó Hà Giang vẫn là điểm đến an toàn, được nhiều du khách lựa chọn.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46523
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
834.36 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.