Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46532
Title: Đánh giá mức độ hài lòng của khách hàng khi sử dụng mạng di động Viettel trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Authors: Nguyễn, Văn Duyệt
Nguyễn, Thị Vân Anh
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu mức độ hài lòng của khách hàng tại thành phố Cần Thơ khi sử dụng dịch vụ mạng di động Viettel, nhằm mong muốn đem đến sự nhận xét khách quan của khách hàng về chất lượng dịch vụ, giá cả, sự thuận tiện của khách hàng khi sử dụng dịch vụ mạng di động Viettel từ đó có thể đưa ra một số đề xuất giúp cải thiện chất lượng dịch vụ, nâng cao sự hài lòng của khách hàng tại thành phố Cần Thơ đối với dịch vụ của nhà mạng.
Description: 75 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46532
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.62 MBAdobe PDF
Your IP: 54.234.191.202


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.