Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46548
Title: Nội luật hóa các quy định của công ước quốc tế về tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Authors: Nguyễn, Hải Yến
Keywords: Quy định
Năm 2015
Nội lực hóa
Công ước quốc tế
Tội mua bán người
Bộ luật Hình sự
Issue Date: 2019
Series/Report no.: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.33-38,48
Abstract: Bài viết này tập trung làm rõ quá trình nội lực hóa các quy định của Điều ước quốc tế trong Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam về tội mua bán người, qua đó cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong công tác hoàn thiện pháp luật ngày càng tương thích với pháp luật quốc tế nhằm giảm thiểu nạn buôn bán người trong giai đoạn hiện nay.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46548
ISSN: 1859-4875
Appears in Collections:Tòa án Nhân dân

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 34.207.230.188


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.