Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46548
Nhan đề: Nội luật hóa các quy định của công ước quốc tế về tội mua bán người trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Tác giả: Nguyễn, Hải Yến
Từ khoá: Quy định
Năm 2015
Nội lực hóa
Công ước quốc tế
Tội mua bán người
Bộ luật Hình sự
Năm xuất bản: 2019
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Tòa án Nhân dân;Số 09 .- Tr.33-38,48
Tóm tắt: Bài viết này tập trung làm rõ quá trình nội lực hóa các quy định của Điều ước quốc tế trong Bộ luật Hình sự (BLHS) Việt Nam về tội mua bán người, qua đó cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trong công tác hoàn thiện pháp luật ngày càng tương thích với pháp luật quốc tế nhằm giảm thiểu nạn buôn bán người trong giai đoạn hiện nay.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46548
ISSN: 1859-4875
Bộ sưu tập: Tòa án Nhân dân

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
6.66 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.