Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46558
Title: Bột phá mới cho du lịch Bình Thuận phát triển
Authors: Nguyễn, Vũ
Keywords: Đột phá
Du lịch
Bình Thuận
Phát triển
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.46-47
Abstract: Sau hơn 25 năm hình thành và phát triển, du lịch Bình Thuận đang dần khẳng định là ngành kinh tế mủi nhọn của địa phương. Bước vào năm mới 2021, với sức trẻ của khu du lịch du lịch quốc gia Mũi Né, Bình Thuận hướng đến những đột phá mới cho sự phát triển xanh và bền vững của ngành "công nghiệp không khối".
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46558
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
764.23 kBAdobe PDF
Your IP: 44.197.111.121


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.