Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46580
Title: Sức hút từ du lịch cộng đồng Đắk Lắk
Authors: Lê, Thị Chung
Keywords: Sức hút
Du lịch
Cộng đồng
Issue Date: 2021
Series/Report no.: Tạp chí Du lịch Việt Nam;Số 01+02 .- Tr.52-53
Abstract: Với tài nguyên nhân văn phong phú và độc đáo được lưu giữ lâu đời trong cộng đồng các dân tộc Ê Đê, M'nông..., với cảnh sắc thiên nhiên hùng vỹ và tươi đẹp, Đắk Lắk có nhiều điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch cộng đồng. Theo quy hoạch tổng thể phát triển du lịch tỉnh Đắk Lắk đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030, Đắk Lắk sẽ tập trung xây dựng mô hình du lịch cộng đồng gắn với việc bảo tồn và phát triển các buôn đồng bào dân tộc thiểu số.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46580
ISSN: 0866-7373
Appears in Collections:Du lịch Việt Nam

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
713.35 kBAdobe PDF
Your IP: 34.229.131.158


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.