Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4665
Title: Nghĩ về quỹ đầu tư Startup Logistics
Authors: Nguyễn, Hoàng Ngân
Keywords: Startup
Logistics
Quỹ đầu tư
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Vietnam Logistics Review;Số 127 .- Tr.50-51
Abstract: Bạn đang làm thuê với mức lương “khủng” hay bạn là một Startup Logistics? Tại sao bạn không khởi nghiệp ngành nghề khác mà lại chọn logistics? Với lợi thế và tiềm năng của ngành logistics Việt Nam, nếu như có Quỹ đầu tư Startup Logistics, chắc chắn, bài toán thiếu nhân lực logistics không còn là vấn đề quá khó khăn như hiện nay.
URI: http://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/4665
ISSN: 2354-0796
Appears in Collections:Vietnam Logistics review

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_1.48 MBAdobe PDFView/Open
Your IP: 18.208.126.232


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.