Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46735
Nhan đề: Hình thành năng lực kiến tạo nhận thức cho học sinh trung học phổ thông qua việc rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội
Tác giả: Nguyễn, Quang Hùng
Phan, Thị Kim Dung
Từ khoá: Kiến tạo nhận thức
Làm văn nghị luận xã hội
Năng lực kiến tạo
Năm xuất bản: 2021
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Đại học Đồng Tháp;Tập 10, Số 01 .- Tr.33-39
Tóm tắt: Theo quan điểm hiện đại, dạy học phải là quá trình chú trọng hướng tới “đánh thức” chủ thể tự giác, tích cực, linh hoạt, sáng tạo… của người học để thay đổi tư duy nhận thức. Trong quá trình dạy học ở trường trung học phổ thông nói chung và trong việc rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội nói riêng, người dạy cần “đánh thức”, hình thành cho người học năng lực kiến tạo nhận thức - đây chính là dạng năng lực tổng hòa không tách rời của năng lực kiến tạo tri thức, kỹ năng; năng lực kiến tạo tư duy; năng lực kiến tạo điều chỉnh thái độ, hành vi... Khi rèn luyện kỹ năng làm văn nghị luận xã hội, người dạy có nhiều cách để hình thành năng lực kiến tạo nhận thức cho người học như: chú trọng tới việc trang bị kiến thức, kỹ năng “nền”; gắn việc rèn luyện kỹ năng làm văn với việc đánh thức, phát triển năng lực kiến tạo tư duy; thay đổi mô hình rèn luyện kỹ năng trong dạy học làm văn nghị luận xã hội…
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46735
ISSN: 0866-7675
Bộ sưu tập: Khoa học ĐH Đồng Tháp

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
2.52 MBAdobe PDF
Your IP: 54.158.251.104


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.