Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46764
Title: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh của công ty cổ phần xây dựng Trần Gia Cần Thơ
Authors: Thạch, Keo Sa Rate
Nguyễn, Thị Huỳnh Như
Keywords: Quản trị kinh doanh
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh tại công ty CPXD Trần Gia trong giai đoạn 2017 đến 6 tháng đầu năm 2020 nhằm tìm ra những tồn tại, thách thức từ đó đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty trong tương lai đồng thời giải quyết những vấn đề khó khăn mà công ty đang đối mặt.
Description: 71 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46764
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
12.72 MBAdobe PDF
Your IP: 3.237.31.191


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.