Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46770
Title: Kế toán huy động vốn, cho vay và phân tích tình hình huy động vốn, cho vay tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam (AGRIBANK) chi nhánh Vị Thủy – Hậu Giang
Authors: Đặng, Thị Ánh Dương
Quách, Trâm Anh
Keywords: Kế toán
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Đánh giá về kế toán huy động vốn, cho vay và phân tích tình hình huy động vốn, cho vay tại Ngân hàng thương mại Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) Chi nhánh Vị Thủy -Hậu Giang để hoàn thiện công tác kế toán và nâng cao hiệu quả huy động vốn, cho vay tại Ngân hàng
Description: 202 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46770
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
9.59 MBAdobe PDF
Your IP: 3.239.59.31


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.