Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46775
Title: Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus của một số chất chiết thảo dược
Authors: Trần, Thị Tuyết Hoa
Võ, Thị Cẩm Tiên
Keywords: Bệnh học thủy sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hoạt động kháng khuẩn chống lại Vibrio parahaemolyticus của các cây thảo dược địa phương (tỏi (Allium sativum L.), cau (Areca catechu L.), mần ri (Cleome gynandra L.), atiso (Cynara scolyms L.), cà ri (Murraya koenigii L.), su su (Sechium edule (Jacq.) Sw.), dây vác (Cayratia trifolia L.), sầu đâu (Azadirachta indica A. Jus), trâm bầu (Combretum quadrangulare Kurz), ké đầu ngựa (Xanthium strumarium L.)). Hoạt tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của các dịch chiết với V. parahaemolyticus được xác định bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và phương pháp pha loãng nồng độ. Kết quả cho thấy: (i) chất chiết xuất từ lá Combretum quadrangulare Kurz cho thấy hoạt tính chống lại V. parahaemolyticus cao hơn (16,7 ± 0,58 mm) so với Cynara scolymus L., Cleome gynandra L., Xanthium strumarium L. (9,4 mm đến 11,3 mm) và Areca catechu L., Murraya koenigii L., Sechium edule (Jacq.) Sw., Azadirachta indica A. Jus (6 mm). Tuy nhiên, các chiết xuất của Allium sativum L. và Cayratia trifolia L. cho thấy không có tác dụng kháng khuẩn đối với V. parahaemolyticus; (ii) Ngoài ra, dịch chiết lá Combretum quadrangulare Kurz. đưa ra MIC và MBC thấp nhất đối với V. parahaemolyticus ở giá trị tương ứng là 3,125 mg / mL và 25 mg / mL.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46775
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
862.24 kBAdobe PDF
Your IP: 54.144.55.253


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.