Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46775
Nhan đề: Khả năng ức chế vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus của một số chất chiết thảo dược
Tác giả: Trần, Thị Tuyết Hoa
Võ, Thị Cẩm Tiên
Từ khoá: Bệnh học thủy sản
Năm xuất bản: 2020
Nhà xuất bản: Trường Đại Học Cần Thơ
Tóm tắt: Nghiên cứu được thực hiện để đánh giá hoạt động kháng khuẩn chống lại Vibrio parahaemolyticus của các cây thảo dược địa phương (tỏi (Allium sativum L.), cau (Areca catechu L.), mần ri (Cleome gynandra L.), atiso (Cynara scolyms L.), cà ri (Murraya koenigii L.), su su (Sechium edule (Jacq.) Sw.), dây vác (Cayratia trifolia L.), sầu đâu (Azadirachta indica A. Jus), trâm bầu (Combretum quadrangulare Kurz), ké đầu ngựa (Xanthium strumarium L.)). Hoạt tính kháng khuẩn, nồng độ ức chế tối thiểu (MIC) và nồng độ diệt khuẩn tối thiểu (MBC) của các dịch chiết với V. parahaemolyticus được xác định bằng phương pháp khuếch tán đĩa thạch và phương pháp pha loãng nồng độ. Kết quả cho thấy: (i) chất chiết xuất từ lá Combretum quadrangulare Kurz cho thấy hoạt tính chống lại V. parahaemolyticus cao hơn (16,7 ± 0,58 mm) so với Cynara scolymus L., Cleome gynandra L., Xanthium strumarium L. (9,4 mm đến 11,3 mm) và Areca catechu L., Murraya koenigii L., Sechium edule (Jacq.) Sw., Azadirachta indica A. Jus (6 mm). Tuy nhiên, các chiết xuất của Allium sativum L. và Cayratia trifolia L. cho thấy không có tác dụng kháng khuẩn đối với V. parahaemolyticus; (ii) Ngoài ra, dịch chiết lá Combretum quadrangulare Kurz. đưa ra MIC và MBC thấp nhất đối với V. parahaemolyticus ở giá trị tương ứng là 3,125 mg / mL và 25 mg / mL.
Mô tả: 14tr.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46775
Bộ sưu tập: Khoa Thủy sản

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
862.24 kBAdobe PDF
Your IP: 54.165.57.161


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.