Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46777
Title: Phân tích tình hình huy động vốn và sử dụng vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Tây Đô
Authors: Trần, Thy Linh Giang
Trần, Ngọc Quyền
Keywords: Kinh doanh quốc tế
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu và phân tích thực trạng huy động vốn và sử dụng vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội - chi nhánh Tây Đô từ năm 2017 đến tháng 6/2020 để đưa ra một số biện pháp nhằm nâng cao tình hình huy động vốn và cho vay tại ngân hàng.
Description: 103 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46777
Appears in Collections:Trường Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
911.45 kBAdobe PDF
Your IP: 3.235.40.122


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.