Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46794
Title: Giải pháp hoàn thiện quản trị nguồn nhân lực tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên việt chi nhánh Cần Thơ
Authors: Lê, Tấn Nghiêm
Nguyễn, Thị Anh Thư
Keywords: Kinh doanh thương mại
Issue Date: 2021
Publisher: Trường Đại học Cần Thơ
Abstract: Phân tích, đánh giá hiệu quả sử dụng nguồn lực tại Ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt chi nhánh Cần Thơ nhằm đưa ra giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực tại Ngân hàng
Description: 66 tr
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46794
Appears in Collections:Khoa Kinh tế

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
918.78 kBAdobe PDF
Your IP: 3.236.124.56


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.