Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46809
Title: Tác dụng của men vi sinh trong kiểm soát bệnh trên cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis) nuôi thương phẩm ở vùng láng biển, Đồng Tháp
Authors: Từ, Thanh Dung
Trần, Thanh Sang
Keywords: Bệnh học Thủy Sản
Issue Date: 2020
Publisher: Trường Đại Học Cần Thơ
Abstract: Nghiên cứu được thực hiện nhằm thu mẫu định kỳ và kiểm tra các mẫu bệnh trên cá sặc rằn (Trichogaster pectoralis) nuôi thương phẩm trong các ao thí nghiệm. Thí nghiệm tiến hành với 2 nghiện thức, bao gồm nghiệm thức bổ sung chế phẩm vi sinh: VB-EM 1L/1.0003, với thành phần là Bacillus subtilit và Rhodopseudomonas và một nghiệm thức đối chứng không bổ sung men vi sinh, mỗi nghiệm thức lập lại 2 lần. Sau 30 ngày, kết quả cho thấy chất lượng nước được cải thiện, hàm lượng TAN và nitrite trong ao thí nghiệm thấp hơn ao đối chứng và khác biệt có ý nghĩa thống kê (p<0,05). Nghiên cứu cũng tìm ra được 22 chủng vi khuẩn mầm bệnh trên cá sặc rằn có dấu hiệu bệnh lý đặc trưng là đen mình và xuất huyết. Tỷ lệ chết trong ao thí nghiệm giảm thấp hơn so với ao đối chứng từ ngày thứ 4 đến khi kết thúc thí nghiệm. Cần nghiên cứu bổ sung men vi sinh ở các giai đoạn cá khác nhau đặc biệt giai đoạn cá giống để góp phần nâng cao tỉ lệ sống.
Description: 14tr.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46809
Appears in Collections:Khoa Thủy sản

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
681.27 kBAdobe PDF
Your IP: 3.237.48.165


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.