Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46839
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorLê, Thanh Hà-
dc.date.accessioned2021-03-16T01:28:19Z-
dc.date.available2021-03-16T01:28:19Z-
dc.date.issued2021-
dc.identifier.issn0868-2984-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46839-
dc.description.abstractTác giả phát triển mô hình New-Keynes với ba đặc trưng quan trọng, bao gồm lạm phát xu hướng thay đổi, hạn chế tín dụng doanh nghiệp và rủi ro chính sách để phân tích hiệu ứng chu kỳ của lạm phát xu hướng. Tác giả xem xét rủi ro chính sách xuất phát từ cú sốc chính sách tiền tệ và chi tiêu chính phủ. Bằng việc sử dụng số liệu của Mỹ giai đoạn 1984 - 2015, kết quả nghiên cứu đã cung cấp bằng chứng rằng lạm phát xu hướng khuếch đại tác động tiêu cực của các cú sốc tới thị trường vĩ mô và tài chính. Kết quả hàm ý rằng những đề xuất về việc gia tăng tỷ lệ lạm phát mục tiêu của ngân hàng trung ương dường như không phải là liều thuốc tốt đặc biệt khi nền kinh tế trải qua các rủi ro liên quan tới chính sách.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị thế giới;Số 01 .- Tr.24-38-
dc.subjectHiệu ứng chu kỳvi_VN
dc.subjectLạm phát xu hướngvi_VN
dc.subjectRàng buộc tín dụngvi_VN
dc.subjectRủi ro chính sáchvi_VN
dc.titlePhân tích tác động của rủi ro chính sách trong nền kinh tế có lạm phát xu hướng thay đổivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Những vấn đề Kinh tế & chính trị thế giới

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.3 MBAdobe PDF
Your IP: 35.172.223.251


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.