Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46854
Title: Đặt lại vấn đề bảo tồn lõi trung tâm văn hóa - lịch sử của TP HCM
Authors: Nguyễn, Hữu Thái
Keywords: Công trình kiến trúc
Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 276 .- Tr.46-48
Abstract: Chưa bao giờ việc cải tạo một công trình như UBND TP HCM lại thu hút dư luận và giới KTS như vậy. Tâm điểm tranh luận gồm cả phương án do tư vấn kiến trúc Mỹ Gensler đề xuất lẫn ý đồ phá bỏ di sản Dinh Thượng Thơ.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46854
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
2.43 MBAdobe PDF
Your IP: 3.227.235.216


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.