Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46856
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorNguyễn, Thị Thanh Huyền-
dc.date.accessioned2021-03-16T01:56:34Z-
dc.date.available2021-03-16T01:56:34Z-
dc.date.issued2018-
dc.identifier.issn1859-3879-
dc.identifier.urihttps://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46856-
dc.description.abstractTrong phạm vi bài viết này, tác giả nghiên cứu quy định của Công ước Vienna 1980 về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế (CISG) và của pháp luật thương mại Việt Nam về nghĩa vụ hạn chế tổn thất, nhằm làm rõ các vấn đề pháp lý sau: (i) biện pháp hợp lý để hạn chế tổn thất được xác định như thế nào; và (ii) nghĩa vụ hạn chế tổn thất có mối liên hệ như thế nào với các thức xác định thiệt hại. Theo đó, những tổn thất đáng lẽ có thể khắc phục được một cách hợp lý và những tổn thất đã khắc phục được đều cần được tính đến khi xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại. Điều này nhằm tránh trường hợp (a) bên vi phạm được bồi thường vượt quá mức thiệt hại hoặc (b) bằng chi phí của bên vi phạm, bên vi phạm được đặt vào vị trí tốt hơn vị trí mà lẽ ra bên này đạt được nếu không có hành vi vi phạm.vi_VN
dc.language.isovivi_VN
dc.relation.ispartofseriesTạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.30-41-
dc.subjectNguyên tắc hạn chế tổn thấtvi_VN
dc.subjectNghĩa vụ hạn chế tổn thấtvi_VN
dc.subjectGiao dịch thay thếvi_VN
dc.subjectBiện pháp hợp lývi_VN
dc.subjectBồi thường vượt quá mức thiệt hạivi_VN
dc.subjectLợi ích do bồi thườngvi_VN
dc.subjectLợi ích được bù trừvi_VN
dc.subjectViệc ấn định tổn thấtvi_VN
dc.subjectThời điểm xác định thiệt hạivi_VN
dc.subjectHành vi thực hiện sau thời điểm xảy ra vi phạmvi_VN
dc.titleNghĩa vụ hạn chế tổn thất và vấn đề xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong pháp luật thương mạivi_VN
dc.typeArticlevi_VN
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.85 MBAdobe PDF
Your IP: 3.89.204.127


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.