Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46859
Title: Ảnh hưởng của giải pháp nâng nền chống ngập đến nhà ở và khu dân cư đô thị TP HCM
Authors: Lê, Thị Thu Hương
Kiều, Thị Lê
Võ, Dao Chi
Keywords: Giải pháp nâng nền chống ngập
Khu dân cư đô thị
Thành phố Hồ Chí Minh
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Kiến trúc;Số 276 .- Tr.58-61
Abstract: Tác động của ngập lụt đến nhà ở – Trường hợp nghiên cứu tại Quận 8, TP HCM. Ảnh hưởng của giải pháp nâng nền chống ngập đến công trình nhà ở và khu dân cư đô thị.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46859
ISSN: 0866-8617
Appears in Collections:Kiến trúc

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.18 MBAdobe PDF
Your IP: 34.236.187.155


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.