Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46870
Title: Thực trạng pháp luật Việt Nam về tiếp nhận, chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù và một số góp ý cho dự thảo Luật thi hành án hình sự năm 2010 sửa đổi
Authors: Ngô, Hữu Phước
Keywords: Tiếp nhận và chuyển giao
Người đang chấp hành án phạt tù
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 06 .- Tr.69-80
Abstract: Bài viết đi sâu phân tích, đánh giá cụ thể về thẩm quyền, quy trình hợp tác chuyển giao người đang chấp hành án phạt tù từ Việt Nam ra nước ngoài và quy trình tiếp nhận người đang chấp hành án phạt tù từ nước ngoài về Việt Nam được quy định trong Luật Tương trợ tư pháp năm 2007 và Luật Thi hành án hình sự năm 2010. Trên cơ sở đó, bài viết kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Thi hành án hình sự 2010.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46870
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
6.74 MBAdobe PDF
Your IP: 54.198.139.112


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.