Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46874
Nhan đề: Đánh giá tác động của Dự thảo Luật Thuế tài sản đối với thị trường bất động sản
Tác giả: Trần, Minh Hiệp
Từ khoá: Thuế tài sản
Đầu cơ bất động sản
Nguyên tắc công bằng
Năm xuất bản: 2018
Tùng thư/Số báo cáo: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.10-16
Tóm tắt: Một trong những mục tiêu cơ bản của Luật Thuế tài sản là nhằm ổn định thị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất. Căn cứ vào các quy định Dự thảo Luật Thuế tài sản, tác giả đánh giá khả năng, mức độ tác động của các quy định này đối với thị trường bất động sản. Liệu rằng sự tác động đó có theo hướng tích cực mà mục tiêu ban hành thuế tài sản đặt ra hay không? Qua đó, tác giả kiến nghị một số giải pháp nhằm thực hiện mục tiêu ổn định trị trường bất động sản, hạn chế tình trạng đầu cơ nhà đất.
Định danh: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46874
ISSN: 1859-3879
Bộ sưu tập: Khoa học Pháp lý

Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin Mô tả Kích thước Định dạng  
_file_
  Giới hạn truy cập
3.77 MBAdobe PDF
Your IP: 54.227.97.219


Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.