Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46881
Title: Những thành tố pháp lý bảo đảm tính hiệu quả của Luật Thuế tài sản
Authors: Trương, Thị Tuyết Minh
Keywords: Thuế tài sản
Thuế tài sản trên thế giới
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.17-23
Abstract: Một câu hỏi được đặt ra cho việc xây dựng và ban hành Luật Thuế tài sản là: nếu hành vi tác động đến tài sản hay những thu nhập được tạo ra từ tài sản đã được điều tiết ở các sắc thuế khác thì việc xây dựng Luật Thuế tài sản nên như thế nào để không bị trùng lặp với các quy định trước đó, dành được sự đồng thuận của người nộp thuế? Xác định các thành tố pháp lý căn bản của Luật Thuế tài sản là chìa khóa để giải mã câu hỏi này. Những tài sản nào là đối tượng chịu thuế, điều kiện chịu thuế như thế nào, mức độ chịu thuế trong tương quan với đặc tính của tài sản ra sao, căn cứ để tính thuế, đó là những thành tố có ý nghĩa quyết định sự hình thành và tuổi thọ của Luật Thuế tài sản.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46881
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
3.69 MBAdobe PDF
Your IP: 3.238.232.88


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.