Please use this identifier to cite or link to this item: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46887
Title: Khía cạnh pháp lý trong việc xây dựng nội dung quy định đối tượng chịu thuế tài sản
Authors: Lê, Thị Ngân Hà
Keywords: Thuế tài sản
Đối tượng chịu thuế
Issue Date: 2018
Series/Report no.: Tạp chí Khoa học Pháp lý;Số 07 .- Tr.24-32
Abstract: Để tăng thu cho ngân sách nhà nước, ngày 13/04/2018 Bộ Tài chính đã công bố dự thảo Luật Thuế tài sản. Tuy nhiên, dự thảo đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ người dân bởi các e ngại về gánh nặng thuế. Họ cũng đề xuất các kiến nghị nhằm hoàn thiện quy định về đối tượng chịu thuế tài sản. Bài viết tập trung phân tích các vấn đề sau: i) cơ sở lý luận khi xác định đối tượng chịu thuế của Luật Thuế tài sản, ii) yêu cầu đặt ra khi xây dựng đối tượng chịu thuế, iii) nội dung cụ thể của đối tượng chịu thuế.
URI: https://dspace.ctu.edu.vn/jspui/handle/123456789/46887
ISSN: 1859-3879
Appears in Collections:Khoa học Pháp lý

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
_file_
  Restricted Access
4.99 MBAdobe PDF
Your IP: 3.236.232.99


Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.